Krampenloop


Volg de Waterwandelroute

De Krampenloop is een oude turfvaart waarvan de naam waarschijnlijk verwijst naar de eigenaar van een aangrenzende boerderij. De vaart is gegraven om de gedolven turf uit Visdonk af te voeren.

Ongeveer op de plaats waar de Krampenloop landgoed Visdonk verlaat, stond vroeger een galg in de richting van buurtschap ‘t Hoekske. Die diende vooral als afschrikwekkend voorbeeld als men Roosendaal binnenkwam. Hier lag namelijk de grens van verschillende heerlijkheden: Roosendaal, Rucphen, Hoeven en Langendijk. Langendijk is nu een deel van Rucphen maar was destijds een afzonderlijk rechtsgebied dat vanuit Wouw bestuurd werd. De naam Langendijk verwijst naar een zeer oude weg naar Breda. De naam dijk kan slaan op een verhoging in een moerassig of nat gebied.

Parallel aan de Kramp…

Volg de Waterwandelroute

De Krampenloop is een oude turfvaart waarvan de naam waarschijnlijk verwijst naar de eigenaar van een aangrenzende boerderij. De vaart is gegraven om de gedolven turf uit Visdonk af te voeren.

Ongeveer op de plaats waar de Krampenloop landgoed Visdonk verlaat, stond vroeger een galg in de richting van buurtschap ‘t Hoekske. Die diende vooral als afschrikwekkend voorbeeld als men Roosendaal binnenkwam. Hier lag namelijk de grens van verschillende heerlijkheden: Roosendaal, Rucphen, Hoeven en Langendijk. Langendijk is nu een deel van Rucphen maar was destijds een afzonderlijk rechtsgebied dat vanuit Wouw bestuurd werd. De naam Langendijk verwijst naar een zeer oude weg naar Breda. De naam dijk kan slaan op een verhoging in een moerassig of nat gebied.

Parallel aan de Krampenloop ligt nabij de Kapelstraat, die verwijst naar de voormalige Langendijkse kapel. Die lag overigens een eindje verderop bij de grens van Roosendaal en Rucphen op de hoek van de Langendijksestraat. Rondom Roosendaal lag in het verleden een krans van kapellen. Al in de zeventiende eeuw is de Langendijkse kapel verdwenen.

Een eerste zijtak van de Krampenloop is de Dijkwetering. De Dijkwetering is een nieuw gegraven watergang uit de jaren zeventig, die echter deels de oude loop van de Krampenloop volgt. De slingerende Dijkwetering komt uit in het Burgemeester Godwaldtpark. Nieuw is wel de verbinding in het noorden met de Rucphense Turfvaart, want de oude Krampenloop kronkelde rond 1900 nog zijn eigen gang naar het Roosendaalse centrum en mondde tussen de Ommegangstraat en de huidige Van Beethovenlaan uit in een loop achter de huizen in de Molenstraat en de gracht rondom de pastorie of Tongerlohuys.

Een tweede zijarm van de Krampenloop staat bekend als de Staaltjes. Deze watergang is ongeveer een kilometer lang en ligt tussen de D- en E dijken. Op de oevers zijn talloze bomen en struiken te vinden. De Staaltjes mondt uit in het Burgemeester Godwaldtpark en verenigt zich daar met de Dijkwetering. De naam Staaltjes verwijst naar heggen- of wallenkantjes.

Langs de Krampenloop komen veel grassoorten voor met prachtige namen als glanshaver, kropaar, gewoon reukgras, gestreepte witbol, rood zwenkgras en gewoon struisgras.

Het gebied kent ook een ruime verscheidenheid aan vogels zoals de heggenmus, huismus, fazant, kievit, Turkse tortel, groenling en pimpelmees. In het water van de Krampenloop zijn meerkoeten en wilde eenden te vinden en in de bosjes zwartkop, tjiftjaf en houtduif. 

Locatie

Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.