Arales


Locatie

Hoeksebaan
Wouwse Plantage
Plan je route

Door eeuwenlange ontginningen heeft dit landschap een complete transitie ondergaan en is veel van het veen verdwenen. De titel ´Het gebied van het verdwenen veen´ zegt veel over de historie van de streek. De oorspronkelijke natuur terugbrengen is een illusie, maar herstel van de natuurwaarden en verwijzen naar de bijzondere aardkundige eigenschappen van dit grensgebied biedt bijzondere aanknopingspunten voor de toekomst van het gebied.
In het concept Route van de Turf is gekozen voor het thema ´VEERKRACHT - nature awakes again´. In de openheid van het landschap met de monumentale groenstructuur van de Zoom op de achtergrond zijn de ´Arales´ van de kunstenaar Josep Riera i Arago een bijna vanzelfsprekende keuze.

Een diep begrip voor de magie van ontstaan, stilte, wind en water vormen de basis voor ´Arales´. In twee grote windmolens krijgt alles waar wij moeilijk vat op hebben, zijn vorm en betekenis.
Locatie

Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.