Smalle Beek


De Smalle Beek is zichtbaar diep in het landschap gesneden. Op de plaats van de kasteelweide stond vroeger het kasteel van Wouw. De Smalle Beek voorzag de slotgracht van het kasteel van water. De Smalle Beek  komt uit in de Boomvaart die in 1643 werd aangelegd ten behoeve van de turfwinning. De Boomvaart lost uiteindelijk via de vesting van Steenbergen het water in de Steenbergse haven en de Vliet.

Geopark Schelde Delta
De Smalle Beek is onderdeel van het Geopark Schelde Delta. Unesco Global Geopark Schelde Delta is een uniek grensoverschrijdend estuarium: Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water -de samenwerking én de tegenwerking- nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

H…

De Smalle Beek is zichtbaar diep in het landschap gesneden. Op de plaats van de kasteelweide stond vroeger het kasteel van Wouw. De Smalle Beek voorzag de slotgracht van het kasteel van water. De Smalle Beek  komt uit in de Boomvaart die in 1643 werd aangelegd ten behoeve van de turfwinning. De Boomvaart lost uiteindelijk via de vesting van Steenbergen het water in de Steenbergse haven en de Vliet.

Geopark Schelde Delta
De Smalle Beek is onderdeel van het Geopark Schelde Delta. Unesco Global Geopark Schelde Delta is een uniek grensoverschrijdend estuarium: Nergens ter wereld is de wisselwerking tussen mens en water -de samenwerking én de tegenwerking- nog zo zichtbaar in het landschap als in de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta. Een evenwicht vinden tussen het goede en het nodige in dit dynamische landschap is moeilijk, en verdient alle aandacht die een Geoparkstatus biedt.

Het huidige landschap van Geopark Schelde Delta is een verhaal van 50 miljoen jaar bodemdaling en -opheffing, van stijging en van daling van de zeespiegel, van getijdenwateren, rivieren en klimaatverandering. Daarnaast toont het de afwisselende rol van natuurlijke processen en menselijke invloeden van de laatste tweeduizend jaar: de Deltawerken, kleiputten voor de baksteennijverheid, turfwinning voor energie en zout, houtkap voor de bouw, gecontroleerde overstromingsgebieden (Sigmaplan)…

Een erkenning als Unesco Gobal Geopark is een keurmerk dat internationale aandacht schenkt aan het geologisch erfgoed van een gebied, en de daarmee samenhangende cultuurhistorie. Dit geeft initiatieven voor onderzoek, natuur- en landschapsbeheer en duurzaam toerisme dan ook meer kans op (Europese) fondsen. Unesco hecht ook veel belang aan de educatie, de lokale tradities en de holistische aanpak van de geoparken.

De Schelde loopt als blauwe draad door het Geopark. Alles samen is het een gebied van 5.500 km², verspreid over 63 partnergemeenten en met zo’n 1.500.000 inwoners. Het strekt zich uit over de provincies Zeeland en Noord-Brabant in Nederland, en West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen in België. Die provincies zijn de initiatiefnemers van dit Unesco Global Geopark.

Kijk voor meer informatie op www.scheldedelta.eu.

Locatie

Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.