Roosendaalse Vliet


De Roosendaalse Vliet ontspringt nabij Kalmthout als Kleine Aa en Wildertse Beek. Als (Water)Molenbeek loopt ze naar Roosendaal en gaat over in de Vliet. Deze eindigt via de sluizen van Benedensas in het Volkerak. De Vliet dient voor de afvoer van water en heeft een belangrijke functie als vaarwater. Het bevaarbaar maken van de Vliet in 1451 zette de bloei van Roosendaal in gang. Later werd de Vliet gedeeltelijk gekanaliseerd. Tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw had de Vliet grote betekenis voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten. In de afgelopen decennia kreeg de rivier in toenemende mate een recreatieve functie.

Locatie

Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.