Spiekestraat


Volg de Waterwandelroute

De Spiekestraat dankt zijn naam aan Gerard de Spikere die hier in het jaar 1290 ongeveer driehonderd bunder moergrond in erfpacht kreeg. Hij was afkomstig uit Brugge en daarom werd later dit gebied ook wel de Brugse Neming genoemd.

De lucratieve turfontginning werd bij een grensregeling in 1291 netjes verdeeld tussen de heren van Breda en Bergen op Zoom. Het zuidelijke, Bredase deel werd later van Roosendaal, het noordelijke, Bergse deel viel toe aan Zegge.

Zegge is een rietgras dat bijvoorbeeld voorkomt in een weiland dat onder water staat. De plaats Zegge heeft in het verleden vele namen gehad als Hooghei, Noorthoek, ‘den lande van Bergen boven den Nieuwenberch alias Zegge’, Nieuw Dorlecht of Thurlicht ter Venne. Nu maakt Zegge deel uit van de gemeente Rucphen. Het dorp is in de meimaand vooral bekend als Mariabedevaartplaats.

Halve…

Volg de Waterwandelroute

De Spiekestraat dankt zijn naam aan Gerard de Spikere die hier in het jaar 1290 ongeveer driehonderd bunder moergrond in erfpacht kreeg. Hij was afkomstig uit Brugge en daarom werd later dit gebied ook wel de Brugse Neming genoemd.

De lucratieve turfontginning werd bij een grensregeling in 1291 netjes verdeeld tussen de heren van Breda en Bergen op Zoom. Het zuidelijke, Bredase deel werd later van Roosendaal, het noordelijke, Bergse deel viel toe aan Zegge.

Zegge is een rietgras dat bijvoorbeeld voorkomt in een weiland dat onder water staat. De plaats Zegge heeft in het verleden vele namen gehad als Hooghei, Noorthoek, ‘den lande van Bergen boven den Nieuwenberch alias Zegge’, Nieuw Dorlecht of Thurlicht ter Venne. Nu maakt Zegge deel uit van de gemeente Rucphen. Het dorp is in de meimaand vooral bekend als Mariabedevaartplaats.

Halverwege wordt de Spiekestraat eerst doorkruist door de spoorlijn naar Etten-Leur. Vervolgens passeren we de Bakkersbergomloop. De Bakkersberg loopt eerst nog verder naar het noorden om even voorbij de straat genaamd Nieuwenberg naar het westen af te slaan. De Spiekestraat zelf komt uit op de Nelson Mandelaweg. Na het passeren van het viaduct over de spoorlijn naar Oudenbosch komen we op de Roosendaalsebaan, waar de Bakkersberg-omloop weer te zien is. Ten zuiden van het Klerkenveld zien we deze watergang doorlopen, die hier Deurlechtse Vaart heet. Die vaart is een vroegere turfvaart waarlangs de brandstof overgebracht werd naar het verdwenen haventje van Deurlecht om overgeladen te worden op grotere schepen.

De bermen van de Spiekestraat dragen kleur door de bloemen van de kruipende boterbloem, duizendblad, gewoon biggenkruid, gewone hoornbloem en veldzuring. Ook zijn hier weidevogels te zien zoals graspieper, scholekster, kievit en een enkele maal de roodborsttapuit. 

Locatie

Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.