Watermolenbeek


Volg de Waterwandelroute

Op de Kalmthoutse Heide ontspringt een beek genaamd de Wildertse Beek, die ten oosten van Essen de naam krijgt van Kleine Aa. Bij de Nederlandse grens neemt deze de Bansloot op, meandert nog een stukje totdat de Antwerpsewegwordt gekruist. Hierna is de beek gekanaliseerd en heet Watermolenbeek of kortweg Molenbeek. Onder die naam stroomt ze de bebouwde kom van Roosendaal binnen bij het Burgemeester Marijnenpark om verderop bij de Kade als Roosendaalse Vliet verder te gaan.

De Roosendaalse Vliet verandert nog een keer van naam en heet dan Steenbergse Vliet voordat de rivier in het Volkerak uitmondt. Sinds 1983 is de rivier verbonden met de Mark door de aanleg van het Mark-Vlietkanaal.

Het beekdal van de Watermole…

Volg de Waterwandelroute

Op de Kalmthoutse Heide ontspringt een beek genaamd de Wildertse Beek, die ten oosten van Essen de naam krijgt van Kleine Aa. Bij de Nederlandse grens neemt deze de Bansloot op, meandert nog een stukje totdat de Antwerpsewegwordt gekruist. Hierna is de beek gekanaliseerd en heet Watermolenbeek of kortweg Molenbeek. Onder die naam stroomt ze de bebouwde kom van Roosendaal binnen bij het Burgemeester Marijnenpark om verderop bij de Kade als Roosendaalse Vliet verder te gaan.

De Roosendaalse Vliet verandert nog een keer van naam en heet dan Steenbergse Vliet voordat de rivier in het Volkerak uitmondt. Sinds 1983 is de rivier verbonden met de Mark door de aanleg van het Mark-Vlietkanaal.

Het beekdal van de Watermolenbeek is verbonden met de Elderse Turfvaart door een gegraven vaart, het Kletterwater, die vanaf de bebouwde kom in Langdonk door die wijk en de Kroeven stroomt. Het Kletterwater mondt uit in de Watermolenbeek. Omdat de Watermolenbeek af en toe met hoge waterstanden te maken heeft is in de jaren tachtig de Omloop Tolberg aangelegd. Die Omloop loopt in de richting van het westen en sluit eerst aan op de Rissebeek en later op de Engebeek. De naar het noorden stromende Engebeek mondt uiteindelijk uit in de Roosendaalse Vliet. Op die wijze zijn verschillende beekdalen en vaarten met elkaar verbonden.

Zoals de naam Watermolenbeek al doet vermoeden, stond hier nabij ooit een watermolen. Deze molen wordt in de dertiende eeuw voor het eerst genoemd. In het verleden werd schors gemalen, die gebruikt werd voor de leerlooierij. Later was de molen enkel in gebruik voor het malen van koren. In 1933 verdween het molenrad en werd een motor geïnstalleerd. Bij de bevrijding in 1944 werd het gebouw ernstig beschadigd en niet meer in gebruik genomen. De laatste resten werden in 1965 verwijderd. Ook de straatnaam Watermolenberg herinnert nog aan dit bedrijf.

In het zuiden ligt het dal van de Molenbeek dat bestaat uit vochtige beemden met knotwilgen, elzen en drinkpoelen. Het gebied is 120 hectare groot tussen Roosendaal en Nispen. Hier zijn bosanemoon, holpijp en klimopwaterranonkel te vinden. In de ecologische verbindingszone kan ook de kleine watersalamander en vuurjuffer worden aangetroffen net als de blankvoorn, snoek en riviergrondel. 

Locatie

Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.