Turfroute Oost

(35,0 km)

Van de dertiende tot het begin van de achttiende eeuw stond West-Brabant voor een belangrijk deel in het teken van turf. In de zomermaanden werd de turf uitgegraven in de veengebieden, te drogen gelegd en vervolgens via turfvaarten naar havens als Roosendaal, Oudenbosch of Steenbergen vervoerd. Turf wordt ook wel moer genoemd en daaraan herinneren dorpsnamen als Nieuwmoer of Moerstraten.

Via de Markt, het Tongerloplein, de Nieuwstraat en het Kuiperstraatje bereiken we de Raadhuisstraat en vervolgens de Burgerhoutsestraat. Daar zien we aan de rechterkant Villa Mariahove, een fabrikantenvilla uit 1900, en even verderop aan de linkerkant de Sint Josephkerk, een ontwerp van de architect Jac. Hurks uit 1923. Bij het buurtschap Het Hoekske (Eindstraat, gemeente Rucphen) passeren we een oude turfvaart, de Krampenloop.

Door de Rucphense Bossen fietsen we naar het dorp Schijf (1). De naam v…

Van de dertiende tot het begin van de achttiende eeuw stond West-Brabant voor een belangrijk deel in het teken van turf. In de zomermaanden werd de turf uitgegraven in de veengebieden, te drogen gelegd en vervolgens via turfvaarten naar havens als Roosendaal, Oudenbosch of Steenbergen vervoerd. Turf wordt ook wel moer genoemd en daaraan herinneren dorpsnamen als Nieuwmoer of Moerstraten.

Via de Markt, het Tongerloplein, de Nieuwstraat en het Kuiperstraatje bereiken we de Raadhuisstraat en vervolgens de Burgerhoutsestraat. Daar zien we aan de rechterkant Villa Mariahove, een fabrikantenvilla uit 1900, en even verderop aan de linkerkant de Sint Josephkerk, een ontwerp van de architect Jac. Hurks uit 1923. Bij het buurtschap Het Hoekske (Eindstraat, gemeente Rucphen) passeren we een oude turfvaart, de Krampenloop.

Door de Rucphense Bossen fietsen we naar het dorp Schijf (1). De naam van het dorp is afkomstig van het begip ‘swerter scive’, oftewel gestoken turf. Op de hoek van de Zoeksedijk en de Oude Zoek staat een hoge zuil (2) die aangeeft hoe hoog hier vroeger het veen lag. Na de turfafgraving ontstond op deze plaats een ven dat later drooggelegd werd.

Nadat we een tijdje op de Belgisch Nederlandse grens gefietst hebben, bereiken we de bossen bij Klein Horendonk. Ook dit was ooit een veengebied. Door het dorp Horendonk loopt nog de Roosendaalse vaart (3) naar het noorden.

Na het oversteken van de grens komen we voorbij de Gerda Hoeve (4). Nu is dit pand vooral bekend als ijsboerderij. Huis en schuur zijn in 1928 naar ontwerp van de Roosendaalse architect Jac. Hurks gebouwd voor de familie Veraart. Het is een zeldzaam voorbeeld van een boerderij met schuur in de stijl van de Amsterdamse school. Kenmerkend zijn de parabooldaken, de houten gevel van de schuur en het fraaie metselwerk.

Over de Molenbeek nabij Nispen ligt sinds kort een nieuwe brug met bijzondere brugleuningen, waar het water overstroomt. Dit is een herinnering aan het aquaduct (5) dat hier ooit lag. Ten tijde van de moernering stak hier een turfvaart de beek over. Aan weerszijden van de N262 staan twee muren met verschillende bruine tinten die de verschillende verdwenen bodemlagen weergeven.

De Oude Turfvaartsestraat ligt nabij de Natte of Elderse Turfvaart die een voortzetting is van de Roosendaalse vaart die we al bij Horendonk tegenkwamen. Bij camping Zonneland herinneren de bassins aan de vroegere waterwinning en later het voormalige zwembad op deze plaats.

Een ander water komen we op landgoed Visdonk tegen, namelijk het Rozenven (6). Landgoed Visdonk dankt zijn naam aan de oude Nederlandse aanduiding fis voor de bunzing. In deze Natuurpoort vindt u naast heide ook verschillende fraaie lanen. Eeuwenlang is het landgoed in particuliere handen geweest. Deze vroegere eigenaren hebben in de negentiende eeuw grote delen van de heide ontgonnen. Na de oorlog kwam het landgoed in handen van de gemeente en werd het landgoed opengesteld voor het publiek. Nu wordt het beheerd door Natuurmonumenten en kunt u er op de locatie van het vroegere theehuis het Milieu Educatief Centrum bezoeken.

Dwars door de wijk Kroeven fietsend zien we aan de rechterhand de opvallende en moderne Moeder Godskerk (7) die gebouwd werd in de jaren 1966-1967 naar ontwerp van de architect A. van Kranendonk.

 

Dit ga je zien

Startpunt: Markt 71
4701 PC Roosendaal
1

Schijf

Schijf
Schijf
2

Hoge Zuil

Zoeksedijk
Schijf
Hoge Zuil
3

Roosendaalse Vaart

Horendonk
Roosendaalse Vaart
4

De Gerda Hoeve

Het Dreefje 3
4721 PL Schijf
De Gerda Hoeve
5

Aquaduct

Oude Turfvaartsestraat
4709 RP Nispen
Aquaduct
6

Rozenven

Rozenvendreef
Roosendaal
Rozenven
7

Moeder Godskerk

President Kennedylaan 73
4707 AW Roosendaal
Moeder Godskerk
Eindpunt: Markt 71
4701 PC Roosendaal

Beschrijving

Startpunt: Markt 71
4701 PC Roosendaal
 • Knppnt 3 VVV Markt RA 0 km
 • bij kerk LA + RA = Tongerloplein>Nieuwstraat 0,2 km
 • X RA = Burg Prinsensingel 0,3 km
 • X LA=Raadhuisstraat>Burgerhoutsestraat 0,3 km
 • Stoplicht RD = Burgerhoutsestraat 0,5 km
 • einde door fietstunnel, RD = Zundertseweg 0,7 km
 • splitsing RA = Zundertseweg 0,2 km
 • stoplicht RD = Zundertseweg 0,5 km
 • Knppnt 96 rotonde RD = Zundertseweg˃Achtmaalsebaan 0,8 km
 • Knppnt 62 T kr LA = Nederheidsebaan 3,2 km
 • Schijf LA + RA = Zoeksestraat 3,0 km
 • LA + RA = Zoeksedijk 0,5 km
 • Knppnt 43 einde LA + RA = Ellewaardweg 2,2 km
 • Knppnt 42 T k RA = Scham (B) 1,0 km
 • Knppnt 53 X LA = Klein Horendonk 1,0 km
 • Knppnt 8 RA = Kievitstraat 2,3 km
 • Knppnt 54 na brug RA = Kraaienberg 1,4 km
 • X RD = Kraaienberg 1,0 km
 • X RD = Kraaienberg/fietspad 0,4 km
 • X RD = Vaartstraat 0,5 km
 • Knppnt 55 X RD = Heiblok 0,9 km
 • RA = Grensstraat (NL) 0,2 km
 • einde LA = Dreefje 1,3 km
 • LA + RA over brug = Dreefje 0,7 km
 • Knppnt 95 X RD = Heijbeeksestraat 0,8 km
 • Knppnt 71 vóór rotonde RA = Het Zijl 0,9 km
 • X RA = Kerkweg 1,9 km
 • T kr LA = Boswachtersdreef˃Rozenvendreef 0,9 km
 • Knppnt 96 einde LA = Zundertseweg 3,5 km
 • LA = Visdonkseweg 0,2 km
 • einde R = Vierhoevenstraat 2,1 km
 • einde RA = Nispenseweg 1,1 km
 • bij brug LA = Nispenseweg 0,6 km
 • einde LA fietspad = Willem Dreesweg 0,3 km
 • X RA = President Kennedylaan 0,9 km
 • einde RA = Laan van Brabant 1,9 km
 • Knppnt 3 bij overweg RA = Markt, VVV 0,8 km
Eindpunt: Markt 71
4701 PC Roosendaal
Om deze webapp aan je beginscherm toe te voegen, tik op het delen-icoon en kies 'Zet op beginscherm'. Om deze webapp aan je startscherm toe te voegen, open het menu en kies 'Toevoegen aan startscherm'.